תורת האדם של בעל התניא 14: העלאת מחשבות זרות, שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435