חבורת אומות העולם 2: אומות העולם בתנ”ך – שיעור ראשון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435