קריאת מגילה ותענית אסתר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435