ועד בעלי המוסר: הרלוונטיות של בעלי המוסר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435