הלכות תפילה 10: הפסקות בתפילה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435