איתן אברמוביץ: הגות יהודית מודרנית

הגות יהודית מודרנית 13: שוב ושוב בחזרה לציון

ישי מבורך • כט אדר תשע"ח
שיעור אורח עם ישי מבורך: על יחסו של רוזנצווייג לתפילה על שיבת הקרבנות, כדוגמא לקיום של היהדות כרוח רפאים, מסמנים מן העבר הממשיכים לאחוז בהווה.

הגות יהודית מודרנית 14: גאולה יהודית וגאולה נוצרית

איתן אברמוביץ • ו אדר תשע"ח
על תפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצווייג, ועל הבחנתו בין היהדות לנצרות: הפנמה לעומת החצנה, התגלות אישית בהווה לעומת השתרשות בהתגלות שבמסורת.

הגות יהודית מודרנית 15: התשוקה המטפיזית

איתן אברמוביץ • יא אייר תשע"ח
פתיחה לסדרת שיעורים על הגותו של עמנואל לוינס. על הדחף הדתי המניע את מחשבתו: המועקה של העולם הניתן להכרה, והחיפוש אחר הטרנסצנדנטיות המוחלטת.

הגות יהודית מודרנית 16: מהאינסוף אל הפנים

איתן אברמוביץ • יז אייר תשע"ח
שיעור שני על הגותו של לוינס: עיון בקטעים מתוך המאמר 'אלוהים והפילוסופיה', על משמעותו של היחס אל האינסוף והאופן שבו הוא מתגלם ביחסים החברתיים.

הגות יהודית מודרנית 17: דת חילון ומוסר

איתן אברמוביץ • כד אייר תשע"ח
עיון בשני מאמרים של לוינס מתוך הספר 'חירות קשה', המתארים את תפיסתו את היהדות: על אתיאיזם ודתיות, אמונה וביקורתיות.

הגות יהודית מודרנית 18: לוינס וההלכה

איתן אברמוביץ • ב סיוון תשע"ח
עיון במקורות שונים כדי לעמוד על התיאור הפנומנולוגי שמציע לוינס לצורת הקיום שמעצבת שמירת ההלכה: על המרחק מהטבעיות, ועל החיים לצד גדר של שושנים.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435