אגרות הראי”ה 7: על הלאומיות

הרב אלחנן ניר • כ' חשוון תשע"ו

תחילת איגרת מ”ד, התכונה הייחודית של עם ישראל בתוך התעוררות הלאומיות הכללית בעולם כולו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435