אגרות הראי”ה 8: הקמת בית מדרש רבני

הרב אלחנן ניר • ד' כסלו תשע"ו

המשך עיון באגרת מד’, דעתו של הרב קוק על הצעתו של הרב אלכסנדרוב לגבי הקמת בית מדרש רבני.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435