אגרות ראי”ה 17: אגרת צו

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו

על תורת ארץ ישראל.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435