אומות העולם 11: הכוזרי

זוהר מאור • ב' שבט תשע"ט

זוהר מאור עוסק ביחס לאומות העולם כפי שמשתקף מספר הכוזרי המעמת את גישת סגולת ישראל עם שאלותיו של מלך כוזר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435