אורות באופל הגוף

הרב יאיר דרייפוס • ז' כסלו תשע"ו

לימוד דרשת הזוהר על סולם יעקב וקטעי דרשה של ה’נתיבות שלום’ לחנוכה, על היחס בין הראש לרגליים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435