אחרון אחרון חביב 6

הרב נעם סמט • תשע"ד

מבוא לאחרונים – שיעור 6

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435