א(חת) דיבר א-לוהים

צבי ויינגרטן • תש"ע

על אותיות תחילת התורה אל"ף, בי"ת וכו' – יש 22, ואנחנו התמקדנו רק בשלושה. שיח לשבת ויקרא