איסור השחתת עצי מאכל

הרב שג"ר • תשס"ח

הציווי לא להשחית משקף תפישה אקולוגית הנוגעת ליחס בין האדם לטבע ואף עמדה מוסרית רדיקלית המאנישה את הטבע. תביעות אקולוגיות ומוסריות אלו, משמעותיות לא רק במציאות הקיצונית של המלחמה, אלא רלוונטיות גם לחיי היום יום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435