אכילת בשר: בין זבח לחול

הרב נעם סמט • ח סיוון תשע"ו

שיעור שני כהקדמה לפרק ‘כל הבשר’ והלכות בשר וחלב: סקירת המקראות העוסקים באכילת בשר – על המעבר מה’שעירים’ בויקרא אל המקדש והחילון בדברים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435