אם חפץ בנו ה'

בניה ינאי • תשס"ז

קריאתו של ר' צדוק את פרשת המעפילים פותחת אותנו לשאלה קיומית יומיומית – מהם מקומה וגבולותיה של העשייה האנושית? שיח לשבת פרשת שלח.