אמנות שביהדות

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

מהו מקומה של האמנות ביהדות ולאן יכולים אנו לפתח את האמנות ואת היהדות כאחד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435