אמרו לפני מלכויות

צבי ויינגרטן • תשס"ז

ממקומה המיוחד של פרשת שופטים בשבת הראשונה של אלול, נלמד על תיקון המלכות והנכונות לעמוד במשפט. שיח לשבת פרשת שופטים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435