ארץ אהבתי 4 – שיוך ושייכות

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

ארץ אהבתי, חבורת לימוד. שיעור 4. על הנחלה, ירושה, ושיוך.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435