ארץ אהבתי 8 – מסע ממשה ליהושע

הרב יאיר דרייפוס • תמוז תשע"ה

ארץ אהבתי, חבורת לימוד. שיעור 8 – בין משה ליהושע, על העברת מנהיגות רוחנית ופוליטית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435