הארץ והזיקה אליה – אלוף במיל’ גרשון הכהן

גרשון הכהן • תשע"ה

התארח בבית המדרש האלוף במיל’ גרשון הכהן לשיחה על מערכת הקשרים והזיקות בין אדם לאדמה ולארץ

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435