אשא עיני אל ההורים

עמיחי רוזנפלד • תשס"ט

עיון במדרשי בראשית רבה לפרשת ויצא, הממחישים את דאגותיו וחששותיו של יעקב בצאתו מבית הוריו. שיח לשבת ויצא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435