אש שאינה שורפת

הרב אבישי שרייבר והרב יאיר דרייפוס • כא טבת תשע"ז

השיחה השבועית מישיבת שיח יצחק. התבוננות בהתגלות ה’ למשה בסנה: על הפתיחות לאירועי התגלות ועל היחס בין האש לחיי היומיום.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435