אש תמיד

קובי אשבל • תשע"ב

הזוהר מזהה בתחילת הפרשה את כל מה שמאיים ומפחיד באמונה ובחיים – אבל ניתן למצוא גם בזה את האור החיובי. שיח לשבת צו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435