בבא קמא 11: “החובל”, סוגיית הפתיחה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אייר תשע"ט

שיעור נוסף בסוגיית “עין תחת עין – ממון או ממש?”, והשוואה לסוגיות מקבילות במסכת כתובות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435