בבא קמא 11: “כולם משורו או מבורו למדנו”

הרב נעם סמט • י"א בכסלו תשע"ט

שיעור עיון באבות הנזיקין שור ובור, ומחלוקת רב ושמואל בנושא האפשרות ללימוד שאר אבות הנזיקין מאחד מהנ”ל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435