בבא קמא 12: מיטב – שיעור ראשון

הרב נעם סמט • י"ח בכסלו תשע"ט

דיון ראשוני בדין מיטב, מהמקראות ועד הסוגיה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435