בבא קמא 16: “כל שחבתי בשמירתו”

הרב נעם סמט • ט' טבת תשע"ט

שיעור ראשון בסוגיית “כל שחבתי בשמירתו” בדף ט ע”ב, העוסקת במסירת השור והבור לחרש, שוטה וקטן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435