בבא קמא 3: “עביד איניש דינא לנפשיה”, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • כ"ט שבט תשע"ט

שיעור שני בסוגיה, סקירת הראשונים ופסיקתם המשקפת הכרעה כדברי רב נחמן יחד עם הפנמת עמדתו של בר הפלוגתא – רב יהודה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435