בבא קמא 36 – “ההלכה כשפת האמונה”

הרב נעם סמט • י"ד תמוז תשע"ט

שיעור על מאמר של הרב שג”ר בשם “ההלכה כשפת האמונה”, מתוך הספר “הליכות עולם”. המאמר עוסק בין השאר במאפיינים של חמשת התשלומים בחובל, ומציע מבט רחב בעקבותיהם אל שורשי התפיסה ההלכתית. מאמר זה נכתב ככל הנראה כתגובה לדברים שכתב השופט אהרן ברק בשנת תש”ס. הרב נעם סמט עוסק במאמר זה במסגרת עיסוק רוחבי בסוגיות במסכת בבא קמא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435