בבא קמא 4: הקוץ, הזכוכית וחסידים הראשונים

הרב אורי ליפשיץ • כ' אדר א' תשע"ט

שיעור בסוגיה הקצרה העוסקת באדם המצניע את הקוץ בכותל חברו, ובדרכם של “החסידים הראשונים” להצנעת הפסולת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435