בבא קמא 9: פתיחה, מתודולוגיה

הרב אורי ליפשיץ • י"א אייר תשע"ט

לקראת סיום ההקדמות לפרק, הרב אורי ליפשיץ בסקירה מתודולוגית קצרה של הלימוד שעשינו השבוע, אגב אמירות כלליות בלימוד גמרא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435