עיון במסכת בבא קמא – שן

הרב נעם סמט • תשע"ב

הגדרות אב הנזיקין – שן. ג כיסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435