ביכורי נפשך

יונתן גרינבוים • תש"ע

עיון בפרשת ביכורים הטומנת בחובה שתי קריאות שונות של מצווה אחת שכולה שמחה. שיח לשבת כי תבוא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435