בימת שיח: ביאת המשיח ואמריקה

הרב אלחנן ניר • ט"ו תמוז תשע"ט

הרב אלחנן ניר תוהה על השאלה מדוע “המשיח המודרני” הגיע דווקא מארצות הברית? בחינה מחודשת – רוחנית וגשמית – בבחירותיהם של היהודים ביעד ההגירה במהלך המאה העשרים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435