בימת שיח: האם יש סוד?

הרב אבישי שרייבר • כ"ה אייר תשע"ט

הרב אבישי שרייבר בשיעור בבימת שיח על מושגי הסוד והברית, הקשר ביניהם והנוכחות שלהם בעולם של ימינו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435