בימת שיח: מיתוג עצמי

הרב אורי ליפשיץ • ט בחשון תשע"ט

הרב אורי ליפשיץ בבימת שיח שבועית בנושא מיתוג עצמי בעידן הפייסבוק, ותודעת שליחות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435