בימת שיח: מיניות ובית המדרש

הרב יוסי גמליאל • ז' בכסלו תשע"ט

הרב יוסי גמליאל משוחח על מיניות ובית המדרש, ועל כינון מרחב בשפה הדתית

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435