בימת שיח: “גזולה היא בידיכם”

הרב נעם סמט • ב' בחשוון תשע"ט

שיחה שבועית על פרשת בראשית – שלא יוכלו הגויים לומר גזולה היא בידיכם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435