בימת שיח: אורתודוקסיה וציונות

הרב נעם סמט • ל' בחשוון תשע"ט

הרב נעם סמט מדבר על אורתודוקסיה וציונות דתית – הילכו שניהם יחדיו?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435