בימת שיח: טרגדיית עבודת האדמה

הרב אורי ליפשיץ • י"א אייר תשע"ט

הרב אורי ליפשיץ משוחח על התמורות שעברה האנושות ביחסה לעבודת האדמה, ובוחן דרכן את היחס למצוות התלויות בארץ בזמנינו אנו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435