בימת שיח: מצליחנות ובעטעלריזם

הרב אבישי שרייבר • ב אדר א' תשע"ט

הרב אבישי שרייבר משוחח על המצליחנות (או אי המצליחנות) היהודית והקשר למידותיו של האדם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435