בימת שיח: רצף, זהות וברית

הרב אבישי שרייבר • ח' תמוז תשע"ט

הרב אבישי שרייבר משוחח על לב וגבולות בחברה דתית – בעקבות הויכוח על הפרדת הקהילות בגרמניה, על רקע עליית הרפורמה. כיצד ניתן להגדיר את גבולות הקהילה? מה מקומה של ההפרדה והשמירה על הגבולות אל מול ערך אחדות ישראל?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435