בין המיצרים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ט

ימי בין המצרים המתאפיינים בחסדים דגבורות, כלומר השפע שמושפע רב כל כך שגורם לשבירת הכלים, הם הם ההזדמנות להסתכלות מוארת ומחודשת על המציאות.