בין קדושה לאותנטיות

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

בין אותנטיות לזיוף, על כנות ושגרה בעבודת ה’.שיעור 6

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435