בכסה

הרב אורי ליפשיץ • תשס"ט

על משמעות הכסה בראש השנה. מהו אותו הסתר פנים, למה הוא בא ומה הוא מסמל?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435