בצלאל

יונתן גרינבוים • 

רוח האלוקים הממלאת את בצלאל יכולה לסמל את בוני המשכן ובראשם בצלאל כבוני עולם חדש – עולם שבו שוכן האלוקים יחד עם בני האדם.שיח לשבת פרשת ויקהל

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435