בקיאות ברצוא ושוב: החלל הפנוי בתורה סד

זוהר מאור • כסלו תשע"ז

המשך העיון בתורה סד על האמונה בחלל הפנוי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435