בקיאות ברצוא ושוב: תמימות והשכלה חלק א

זוהר מאור • כסלו תשע"ז

עיון בתורה סג בליקוטי מוהר”ן, העוסקת בצדיק ובמשכילים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435