גאולה

יעקב אריאל • 

מושג הגאולה מופיע בכמה הקשרים בפרשה. מה משמעותו וכיצד משמעות זו מסתדרת עם הקשריו בפרשה ובהמשך התורה? שיח לשבת בהר-בחוקותי